Prenataal onderzoek

Tegenwoordig kan iedereen kiezen voor testen die iets zeggen over de kans op het krijgen van een kindje met een aangeboren aandoening. (ook al wordt alleen het SEO, de 20-weken echo, volledig vergoed)

De drie testen waar uit gekozen kan worden zijn: de combinatietest, NIPT en/of de SEO (de 20-weken echo).

Veel informatie staat op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Indien jullie meer informatie willen over de genoemde testen kunt u een zogenaamde counselingsafspraak maken via de assistente. Wij ruimen dan tijd in om uitgebreid over dit onderwerp met jullie te praten.

Geen van de testen is verplicht, ook de SEO ‘hoort er niet gewoon bij’. Daar kies je of kiezen jullie (al of niet) weloverwogen voor of niet voor.

Omdat het nogal wat inhoudt om meer te weten over de gezondheid van jullie kindje vinden we het aan te bevelen om er goed over na te denken of jullie voor een test kiezen of niet.

 

Algemeen
De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom (‘mongooltje’) of een open rug (neuraal buis defect of spina bifida).
Soms is het mogelijk bij het ongeboren kind een dergelijke aandoening op te sporen (prenatale diagnostiek) of vast te stellen of er een verhoogde kans is op een dergelijke aandoening (prenatale screening).

 

Wat is prenatale screening?
‘Prenataal’ betekent ‘voor de geboorte’; een screening is een onderzoek door middel van een test.
Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking.
Prenatale screening is dus een vorm van kansbepaling. Alle screeningstesten berekenen de kans dat jullie kind een aangeboren aandoening zou kunnen hebben. Dat wil dus zeggen dat de testen niet met zekerheid kunnen vaststellen of jullie kind een aandoening heeft, maar dat zij alleen maar een indruk kunnen geven of het kindje een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening. Als uit de test blijkt dat deze kans verhoogd is, komen jullie in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd (zie Prenatale diagnostiek).

 

Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening?
Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen:

 

  1. de combinatietest: een bloedtest bij de moeder gecombineerd met echoscopisch onderzoek naar de hoeveelheid vocht in de huidplooi van de nek van de baby: de nekplooimeting (NT-meting, nuchal translucency meting)
  2. NIPT test: bloedonderzoek naar de foetale chromosomen in het bloed van de moeder
  3. structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

 

Kijk voor meer informatie en uitleg over de verschillende onderzoeken op: https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

 

Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats?Combinatietest: tussen 9 en 14 weken
NIPT: na 11 weken
Structureel echoscopisch onderzoek zwangerschapsduur van 18 tot 22 weken

 

Welke aandoeningen kunnen bij prenatale screenîng onderzocht worden?
Er zijn verschillende aandoeningen waarvoor de kans bepaald kan worden: aandoeningen die zijn veroorzaakt door afwijkingen in de chromosomen (oa. Down-syndroom) en aandoeningen waarbij lichamelijke afwijkingen op de voorgrond staan (o.a. spina bifida, open rug).

Echo

Tussen 10 en 12 weken zwangerschap maakt Anneke Schmidt een zogenaamde termijn echo. Dit is om te kijken wanneer je precies uitgerekend bent. In sommige gevallen is het nodig om eerder een echo te maken.

Tijdens de intake geven we informatie over de 20 weken echo. Als jullie kiezen voor dit onderzoek plannen we het vaak al in omdat de afspraak een uur tijd neemt en er op het laatste moment vaak niet meer zoveel ruimte om te kiezen is.

Neem tijdens dit onderzoek geen kinderen mee. Bij onverwachte bevindingen heb je vaak genoeg aan jezelf om de informatie te verwerken.

Deze screeningsecho wordt ook door Anneke gemaakt binnen onze praktijk. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de echo website: www.echocentrumannekeschmidt.nl

Bij 35 weken wordt er een liggingsecho aangeboden. Niet omdat jullie of wij meestal niet kunnen voelen hoe het kindje ligt maar omdat er altijd uitzonderingen zijn waarbij we niet goed kunnen voelen hoe de ligging is. Als het kindje toch onverwacht in stuit ligt is er met 35 weken nog ruimte en tijd voor poging tot versie of andere overwegingen.