Search
Close this search box.

Informatie over onze praktijk

Wil je meer weten over klachtenregeling, verzekeringen en hoe wij met jou privacy omgaan? We vertellen het je graag!

Heb je klachten? Blijf daar dan niet mee rondlopen!

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Het is prettig als het contact met de verloskundige en andere professionals in onze praktijk deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.

Bespreek je klacht met je verloskundige
Zit je met vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten.
Samen kunnen we misschien het probleem eenvoudig oplossen of misverstanden uit de weg ruimen.

Schakel onze klachtenfunctionaris in
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).
Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123.
Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl

Kwaliteitsregister

Onze praktijk is aangesloten bij de KNOV. Dit is een organisatie die de kwaliteit binnen de verloskunde waarborgt.
Daarnaast zijn we allemaal BIG geregistreerd en lid van het kwaliteitsregister en/of van de BEN.

Verzekeringen

Alle zorgverzekeringen in Nederland vergoeden de verloskundige zorg. Inclusief alle prenatale testen.

Onze betalingsvoorwaarden, vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen (KNOV), hangen ter inzage op de mededelingsborden in het praktijkgebouw en zijn tevens op uw verzoek bij ons te verkrijgen.

Geheimhouding

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.
Wij houden hiermee aan de beroepsethiek.
Wel bespreken wij binnen de praktijk onze cliënten met elkaar. Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zullen wij echter nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.