Search
Close this search box.

Je bent zwanger...

Misschien wil je zwanger worden of ben je al zwanger en wil je dat wij je begeleiden tijdens je zwangerschap en na de bevalling. Wat kun je daarbij van ons verwachten?

Hoe gaat het nu verder in z'n werk?

De meeste zwangerschapsecho’s worden uitwendig gemaakt. De blote buik wordt ingesmeerd met een geleidende gel. Een transducer, of echokop, zorgt ervoor dat de geluidsgolven worden uitgezonden en zo wordt het kindje van buitenaf in beeld gebracht.

Uitwendige zwangerschapsecho bij Echocentrum Anneke Schmidt

Zodra je merkt dat je zwanger bent kun je ons bellen voor inschrijving en afspraken op het nummer 0513-419223
Je kunt je ook aanmelden via de website. Onder het kopje inschrijven vind je het inschrijfformulier

Na het ontvangen van een ingevuld formulier mailen wij zo snel mogelijk terug met de afspraken voor de intake en de echo.We vragen altijd naar de eerste dag van de laatste menstruatie om de afspraken zo handig mogelijk te plannen.

Ook als je deze datum niet precies weet horen we dat graag. Wacht niet te lang met bellen, dan is er nog ruimte in de agenda om een zo gunstig mogelijk tijdstip voor jullie te vinden.
We plannen de 1e afspraak rond de 8e week van de zwangerschap. Dit is een intake gesprek.
Tijdens deze kennismaking worden zoveel mogelijk zaken doorgenomen die voor jullie of voor ons van belang zijn. Daarnaast bespreken we de algemene gezondheid en zo nodig specifieker eventuele (erfelijke) ziektes of ziektes die in de familie voorkomen.

Wij bespreken ook een eventuele wens tot informatie over (of het al of niet kiezen voor) prenatale screeningsonderzoeken als combinatietest, NIPT en SEO. Ter voorbereiding raden wij de site: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl aan. Zo nodig plannen we een aparte afspraak om dieper op deze informatie in te gaan.

Tussen 10 en 12 weken zwangerschap bieden wij een termijnecho om precies te kunnen bepalen wat de duur van de zwangerschap is. Indien gewenst kan de eerste echo ook eerder maar omdat daar geen medische noodzaak voor is wordt deze niet standaard aangeboden. Het wordt dan een zogenaamde ‘echo op eigen verzoek’ (deze kan bij de assistente aangevraagd worden, is voor eigen rekening (35 euro) en dient per pin afgerekend te worden)

Meer informatie over de echo’s staat op de site van het echocentrum.
Heb je vragen, hoe pril ook in je zwangerschap, wij staan je graag te woord! Je mag ons altijd bellen of emailen.

Kennismakingsgesprek

Het intake-gesprek

Het intake-gesprek duurt een uur, waarvan 15 minuten bij de assistente en 45 minuten bij de verloskundige. De assistente vertelt jullie wat handig is te regelen in de zwangerschap en geeft de nodige informatiefolders mee. Dan bepaalt ze het ijzergehalte in je bloed, het zogenaamde Hb-gehalte, door middel van een vingerprikje.

De verloskundige neemt uitgebreid de tijd om te praten over de prille zwangerschap, hoe deze beleefd wordt en of er vragen zijn. Daarnaast wordt de medische voorgeschiedenis doorgenomen, eventueel medicijngebruik en wordt de bloeddruk gemeten. Omdat de intake vroegtijdig plaatsvindt is de zwangerschap vaak nog te pril om het hartje van de baby te kunnen horen met de doptone.

Controles

Tijdens de reguliere spreekuurbezoeken bespreken we uitgebreid hoe het met jou/jullie gaat en controleren wij:

Uitwendige zwangerschapsecho bij Echocentrum Anneke Schmidt

Indien er zaken zijn die vragen opleveren over de zwangerschap of over onze zorg horen we het graag.

Omstreeks de 30e en 37e week controleren we nogmaals je hemoglobinegehalte (Hb,ijzer) door middel van
een vingerprik.

Indien uit het zogenaamde ‘eerste trimester screenings bloed onderzoek’ (rond 12 weken) blijkt dat je bloed rhesus D negatief is, nemen we in de 27e week nog een keer bloed af om te controleren wat de rhesus D factor van de baby is. Als jullie kindje ook rhesus D negatief is, is er geen risico op het eventueel ‘botsen’ van bloedgroepen. Als het kindje rhesus D positief is checken we eventuele antistof-vorming én kunnen we het eventuele ‘botsen’ voorkómen door het toedienen van een injectie aan de moeder in de 30e zwangerschapsweek én na de bevalling. Deze injectie zorgt er voor dat er geen aanmaak van antistoffen tegen de rhesus D factor in gang gezet wordt in het moederlijk bloed.

Bij het bloedonderzoek in het eerste trimester wordt ook de rhesus c factor van moeder bepaald. Deze factor geeft echter over het algemeen minder problemen bij eventueel ‘botsen’ met de rhesus c factor van het kind. Gelukkig maar want voor deze c factor is nog geen beschermende medicatie beschikbaar. In de 27e week nemen we bloed af bij de moeder om vorming van eventuele antistoffen in haar bloed op te kunnen sporen. Als dit het geval is gaan we overleggen met de gynaecoloog en houden we moeder en kind wat strenger onder controle.

Frequentie van de spreekuurbezoeken:

Dit is geen strikt schema, de frequentie van de controles kan verschillen.

Binnenkort krijgt u een automatisch gegenereerde herinneringsmail voor de eerstkomende afspraak.

Bloedonderzoeken

Het bloed van elke zwangere wordt rond de 12e zwangerschapsweek onderzocht op:

Uitwendige zwangerschapsecho bij Echocentrum Anneke Schmidt

Om dit te kunnen laten bepalen, krijg je van ons een labformulier mee voor de bloedafname. Vul dit formulier zo compleet mogelijk in. Met dit formulier kun je op verschillende locaties terecht:

Het laboratorium van het Antoniusziekenhuis te Sneek
Vrij toegankelijk tijdens kantooruren

Het laboratorium van het Tjongerschansziekenhuis te Heerenveen
Vrij toegankelijk tijdens kantooruren

Huisartsenlaboratorium

Zorgcentrum ‘de Werf’ Sluisdijk 30-4 te Joure
Openingstijden:
Maandag: 10-11.30 uur
Dinsdag: 8 – 9.30 uur
Woensdag: 10-11.30 uur
Donderdag en vrijdag: 8 – 9.30 uur

“De Hoeksteen”
Hoek Appelhof en Oasingaleane (naast pastorie)
Osingaleane 9, 8525 EL Langweer.
Maandagochtend tussen 9.30 en 9.45 uur.

“Unitas”, Omloop 1, 8521KE Sint Nicolaasga.
Maandag tussen 8 uur en 8.30 uur. 0513-431433.

Nazorg

Zes weken na de bevalling kunnen jullie voor een afrondend gesprek langskomen op de
praktijk. Je kunt hiervoor een afspraak maken via onze assistente.

Tijdens deze afspraak bespreken we hoe de hele periode van het kindje dragen tot baren beleefd is.

We bespreken vragen en eventuele klachten die nog bestaan.